Đang tải... Vui lòng chờ...

Khóa Titan Tiremet

Giá bán
60.000 ₫
  • Đánh giá
  • Phí vận chuyển Tính phí khi thanh toán

 Material:
 Body: Titanium Alloy 6Al4V (Gr5)
 Locker: Copper
 Size:
 47.5mm (Length) x 23.5mm (Width)
 Net Weight:
 5.2g/pcs
 Safe Load-Bearing:
 10kg
 Limit Load-Bearing:
 20kg

Thêm vào danh sách ưa thích


Thuộc nhóm: